நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்த விட்டமின் சி..!

November 22, 2018 Tamil Kuripugal 0

விட்டமின் சி சிட்ரஸ் உணவுகளில் அதிகம் உள்ளது. இதுவும் சிறந்த ஆன்டி ஆக்ஸிடென்ட். நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்தும். இளமையாக இருக்க கோலாஜன் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். விட்டமின் சி கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கச் […]

மன அழுத்த நோயாளியியை கண்டறிவது எப்படி?

November 22, 2018 Tamil Kuripugal 0

கவலை உணர்வுடன் உடம்பின் பலமிழத உணர்வுகள், தன்னம்பிக்கை இழந்து தனிமை எனும் உணர்வுடன் ஒதுங்கிக் கொள்லுதல், வழக்கமாக பொழுதுபோக்குகளில் நாட்டமின்மை போன்றவை மன அழுத்தத்தின் ஆரம்ப அறிகுறிககாகும். அதுவே அதிகமாகி, அதிகாலையில் தூக்கமின்றி விழித்துக் […]

கனவுக‌ள் இ‌ல்லாத தூ‌க்க‌மே ‌சிற‌ந்த தூ‌க்கமாகு‌ம்

November 22, 2018 Tamil Kuripugal 0

பொதுவாக கனவுக‌ள் இ‌ல்லாத தூ‌க்க‌மே ‌சிற‌ந்த தூ‌க்கமாகு‌ம். கனவுக‌ள் இ‌ல்லாம‌ல் தூ‌ங்‌கி எழு‌ந்தா‌ல்தா‌ன் உ‌ண்மை‌யி‌ல் ஆ‌ழ்‌ந்த தூ‌க்க‌த்தை தூ‌ங்‌கி‌னீ‌ர்க‌ள் எ‌ன்று அ‌ர்‌த்த‌ப்படு‌ம். கனவுக‌ள் இ‌ல்லாத தூ‌க்க‌த்தை‌க் கான சுவாச‌ம் ‌சீராக இரு‌க்க வே‌ண்டு‌ம். ‌சீரான […]