அறிவிப்பு

தமிழ்டிப்ஸ்2ச்டஹீல்த்தி  உள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் படித்ததில் இருந்தும் பிற இணைய தளங்களில் இருந்தும் அறிந்த செய்திகள் ஆகும். இது முழுக்க முழுக்க ஆரோகியதுக்கான அறிவு மற்றும் செய்தி பகிர்வதர்ககவே மட்டுமே ஒழிய இங்கு உள்ள எந்த மருத்துவ ஆலோசைனைகும் தமிழ்டிப்ஸ்2ச்டஹீல்த்தி பொறுப்பு ஏற்காது என்பதை தெரிவித்துகொள்கிறோம். இங்கு உள்ள குறிப்புகளை படித்து மட்டும் பயன் பெறுமாறு அறிவுறுத்துகின்றோம். நன்றி !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*